Szkoła wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Kurs wspinaczki skalnej podstawowy - 3 dni

3-dniowy kurs w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej to kurs dla początkujących.

Program szkolenia obejmuje zakładanie górnych stanowisk tzw. "wędki", wspinaczkę z odgórną asekuracją oraz wspinaczkę z oddolną asekuracją na drogach ubezpieczonych specjalnymi kotwami tzw. ringami lub spitami. Dużą wagę w czasie trwania kursu przywiązujemy do różnorodnych technik wspinania tzn. do odpowiednich, najefektywniejszych metod pokonywania trudności w różnych formacjach skalnych - płytach, rysach, kominach i przewieszkach. Kursantów uczymy również podchodzenia po linie i kilku podstawowych technik zjazdu. Zajęcia praktyczne w terenie są uzupełniane wykładami teoretycznymi w zakresie sprzętu, teorii asekuracji, stylów wspinaczkowych i skal trudności. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują stosowne świadectwo ukończenia kursu. Kurs odbywa się w grupie maksymalnie 4-osobowej.

Kurs skałkowy podstawowy prowadzony jest wyłącznie przez instruktorów wspinaczki sportowej Polskiego Związku Alpinizmu lub przez instruktorów wspinaczki  Akademii Wychowania Fizycznego.
Na kurs skałkowy podstawowy zapraszamy od początku maja do końca września.


Prosimy zabrać na kurs: