Szko│a wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Agnieszka

Wspinanie jest wielka pasj▒ Agnieszki. Agnieszka wspina sie pod okiem cenionego autorytetu w tej dziedzinie jakim jest Micha│ Zió│kowski. Najlepiej czuje sie w formacjach p│ytowych, które s▒ wymagaj▒ce technicznie. Swoje doÂwiadczenie zdobywa nie tylko na Jurze Krakowsko-Czŕstochowskiej, lecz równie┐ w innych zak▒tkach Europy takich jak Chorwacja, W│ochy czy Cypr.