Szko│a wspinania 'W Pionie'

Karta Młodego Warszawiaka i Karta Warszawiaka

Pawe│

Pawe│ jest operatorem Âciany wspinaczkowej na Nowowiejskiej oraz instruktorem prowadz▒cym treningi w sekcji wspinania dla pocz▒tkuj▒cych. Pawe│ swoje doÂwiadczenie zdobywa je┐d┐▒c przezde wszystkim na Jurŕ Krakowsko-Czŕstochowsk▒. Drug▒ pasj▒ Paw│a jest ┐eglarstwo.